TIN TỨC

THU HOẠCH LÚA

THU HOẠCH LÚA

1. Thu hoạch lúa như sau: - Thời gian thu hoạch: sau trỗ 25-30 ngày - Thời điểm thu hoạch: lúa chín 85%,...

CHI TIẾT

SỰ KIỆN

THƯ VIỆN

Giao lưu trực tuyến "Kinh nghiệm trong đăng ký, xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ"

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường...