Kinh tế - Xã hội

BlackBerry hoàn toàn rút khỏi thị trường smartphone

BlackBerry hoàn toàn rút khỏi thị trường smartphone

Theo Digitimes, sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm điều chỉnh kinh doanh, BlackBerry hoàn tất quá trình chuyển giao từ một nhà sản xuất thiết bị di động sang một nhà cung cấp giải pháp hoàn toàn liên quan đến Internet cho vạn vật (IoT).