Thương hiệu

Nhãn hiệu MCMK3

Nhãn hiệu MCMK3

Nhãn hiệu MCMK3 thuôc sở hữu của Công ty Cổ Phần Bình Điền -MeKong (VN) chuyên kinh doanh thuốc trừ bệnh cho cây trổng (thuốc bảo vệ thực vật).