Tin tức hoạt động

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Các cấp Hội Nông dân (HND) TP Cần Thơ đã vận động hội viên tập trung đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; khuyến khích người dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với liên kết theo chuỗi sản xuất. Cùng với đó, các cấp Hội cũng vận động bà con nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Ban chủ nhiệm Dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt về thu hoạch mô hình và tăng tốc tiến độ thực hiện Dự án

Ban chủ nhiệm Dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt về thu hoạch mô hình và tăng tốc tiến độ thực hiện Dự án

Ngày 05/3/2021, Ban chủ nhiệm dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” đã có buổi gặp gỡ với các thành viên thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, Hội Nông dân xã Thạnh Quới và Trung tâm Khuyến Nông xã Thanh Quới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc đang triển khai dự án, đồng thời kết hợp khảo sát khâu thu hoạch, bảo quản lúa vụ đông xuân đang vào thời điểm thu hoạch trên địa bàn xã Thạnh Quới.


Triển khai hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Triển khai hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Ngày 29/01/2021, Ban chủ nhiệm dự án đã có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, Hội Nông dân xã Thạnh Quới và Trung tâm Khuyến Nông xã Thanh Quới về các nội dung công việc đã và đang triển khai cũng như các nội dung cần tiếp tục thực hiện thuộc dự án “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” tại ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.


Vĩnh Thạnh sản xuất Gạo sạch, An toàn

Vĩnh Thạnh sản xuất Gạo sạch, An toàn

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực nhất là trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo gắn với quá trình sản xuất sạch, an toàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.