Nhãn hiệu NT của Ông Nguyễn Thành Quý

Nhãn hiệu NT của Ông NGUYỄN THÀNH QUÝ đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn.

- Ngày nộp đơn: 09.01.2017;

- Số đơn: 4-2017-00411 ;

- Ngày công bố đơn: 27.03.2017;

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 41 (Trung tâm dạy nghề);

- Màu sắc bảo hộ: Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, trắng;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: NGUYỄN THÀNH QUÝ  - 194 đường 3-2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

 

 

 

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)