Sản phẩm được đăng ký: Dép

Công Ty Tnhh Sản xuất Thương Mại Hù Kiệt đăng kí kiểu dáng công nghiệp sản phẩm dép

 • Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp/ Số công bố: 3-0023205
 • Ngày cấp: 29.12.2016
 • Ngày hết hạn hiệu lực của văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 30.07.2018
 • Số đơn: 3-2013-01120
 • Ngày nộp đơn: 30.07.2013
 • Số phương án yêu cầu bảo hộ: 1
 • Ngày công bố đơn: 25.02.2014
 • Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 27.02.2017
 • Tên tác giả KDCN: Dép
 • Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN: Gịp Cao Thanh
 • Tên của người  đại diện SHCN: Công Ty Tnhh Sản xuất Thương Mại Hù Kiệt (VN). Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu hữu trí tuệ (ntthang)