Nhà 'ống cống' giá 15.000 USD tại Hong Kong

Sau "nhà lồng sắt" hay "nhà hòm", giờ đây người nghèo Hong Kong có thêm lựa chọn mới với nhà "ống cống" giá 15.000 USD.

Phiên An
Nguồn tin: www.vnexpress.net (ntbtra)