TRA CỨU SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THƯ VIỆN SỐ VỀ BẰNG SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.


THƯ VIỆN SỐ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định.

HỎI ĐÁP

Về quyền tác giả, sáng chế - giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, liên quan đến văn bằng bảo hộ,...