Thế giới
Đề xuất mô hình các FTA ASEAN+ 1 trong tương lai

Đề xuất mô hình các FTA ASEAN+ 1 trong tương lai

Từ năm 2012 đến nay, ASEAN cũng đang tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với 6 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.