Ban chủ nhiệm Dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt về thu hoạch mô hình và tăng tốc tiến độ thực hiện Dự án

Ngày 05/3/2021, Ban chủ nhiệm dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” đã có buổi gặp gỡ với các thành viên thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, Hội Nông dân xã Thạnh Quới và Trung tâm Khuyến Nông xã Thanh Quới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc đang triển khai dự án, đồng thời kết hợp khảo sát khâu thu hoạch, bảo quản lúa vụ đông xuân đang vào thời điểm thu hoạch trên địa bàn xã Thạnh Quới.

Tại buổi gặp gỡ Ông Trần Minh Tăng, đại diện Hợp tác xã sạch Thạnh Đạt cho biết Hợp tác xã có 157 thành viên, được thành lập vào thánh 6 năm 2016 với 12 thành viên Hội đồng quản trị, tổng diện tích trồng lúa là 360 hecta. Hiện tại sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là sản phẩm gạo ngọc đỏ hương dứa, được trồng theo hướng sạch, hạn chế tối đa lượng phân bón, thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, theo Ông Trần Minh Tăng hiện tại trở ngại đối với Hợp tác xã là ở khâu đầu ra sản phẩm còn nhỏ, thị trường chủ yếu là khách hàng truyền thống từ lâu biết đến hướng sản xuất sạch của hợp tác xã, tin dùng.

Theo Ban chủ nhiệm dự án, việc phát triển thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp hợp tác xã đi lên. Đồng thời qua khảo sát thực tế lần này, nhóm nghiên cứu nhận định từ khâu chăm sóc đến khâu thu hoạch, bảo quản sản phẩm gạo tại Hợp tác xã luôn đạt các yêu cầu đề ra.

Hoạt động khảo sát thực tế tại địa phương sẽ góp phần hỗ trợ nhóm nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu và triển khai dự án.

Dự án “Phát triển thương hiệu gạo sạch Thạnh Đạt” dự kiến được thực hiện trong 18 tháng với những nội dung cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu của khách hàng để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng cho sản phẩm;

- Xây dựng mô hình phát triển thương hiệu cho Gạo sạch Thạnh Đạt;

- Xây dựng kênh thông tin và truyền thông thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt giúp minh bạch thông tin và quảng bá hình ảnh sản phẩm gạo Thạnh Đạt đến người tiêu dùng;

- Nâng cao kiến thức về năng lực nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu cho thành viên của hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt.

Đông Khiêm