Triển khai hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Ngày 29/01/2021, Ban chủ nhiệm dự án đã có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, Hội Nông dân xã Thạnh Quới và Trung tâm Khuyến Nông xã Thanh Quới về các nội dung công việc đã và đang triển khai cũng như các nội dung cần tiếp tục thực hiện thuộc dự án “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” tại ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Dự án “Phát triển thương hiệu gạo sạch Thạnh Đạt” dự kiến được thực hiện trong 18 tháng với những nội dung cụ thể:

* Khảo sát, đánh giá nhu cầu của khách hàng để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng cho sản phẩm;

* Xây dựng mô hình phát triển thương hiệu cho Gạo sạch Thạnh Đạt;

* Xây dựng kênh thông tin và truyền thông thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt giúp minh bạch thông tin và quảng bá hình ảnh sản phẩm gạo Thạnh Đạt đến người tiêu dùng;

* Nâng cao kiến thức về năng lực nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu cho thành viên của hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt.

Để nắm bắt tình hình triển khai mô hình mẫu cũng đánh giá các công việc đã và đang triển khai, đề ra các công việc cần tiếp tục triển khai, Ban chủ nhiệm cùng một số thành viên dự án đã có buổi làm việc cùng với đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, Hội Nông dân xã Thạnh Quới và Trung tâm Khuyến Nông xã Thanh Quới tại Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt.

Hoạt động khảo sát thực tế tại địa phương sẽ góp phần hỗ trợ nhóm nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu và triển khai dự án. Hoạt động khảo sát thực tế tại địa phương sẽ góp phần hỗ trợ nhóm nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tính thực tiễn trong nghiên cứu và triển khai dự án.

Đông Khiêm