Vĩnh Thạnh sản xuất Gạo sạch, An toàn

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực nhất là trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo gắn với quá trình sản xuất sạch, an toàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với quá trình sản xuất sạch, an toàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân”. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Quán triệt chủ trương về phát triển nông nghiệp, Phòng đã xây dựng Ðề án về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Qua đó, nhận thức của người nông dân được nâng lên, góp phần thay đổi tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn thông qua các mô hình hợp tác xã (HTX), cánh đồng lớn... Cũng từ đây bà con biết quan tâm đến chất lượng hàng hóa và đảm bảo an toàn”.

Hằng năm, diện tích trồng lúa ở huyện Vĩnh Thạnh là 67.646ha với tổng sản lượng 405.492 tấn, lợi nhuận ước đạt 48,10 triệu đồng/ha/năm. Huyện đã xây dựng và nhân rộng được 94 cánh đồng lớn, diện tích 15.107ha, có 282ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, nông dân sản xuất trong mô hình cánh đồng lớn lợi nhuận còn tăng thêm từ 10-15% nhờ tiết kiệm được chi phí trong quá trình canh tác. Theo lãnh đạo ngành Nông nghiệp, trong sản xuất nông dân ngày càng quan tâm đến chất lượng hạt giống, việc sử dụng lúa hàng hóa, lúa ngang để làm giống hầu như không còn, thay vào đó là các giống lúa chất lượng, giá trị cao, thích ứng điều kiện của địa phương, như: OM 5451, Ðài Thơm 8, Nàng hoa 9, RVT, DS1… Ðồng thời, người trồng lúa còn quan tâm lịch thời vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại theo hướng sạch, an toàn, sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại phân, thuốc hữu cơ… Từ đó, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng lúa hàng hóa, tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Ngoài THT gạo sạch My Hậu tạo dựng được thương hiệu, nhiều HTX, THT cũng chuyển hướng sản xuất lúa hàng hóa theo hướng hữu cơ, an toàn, như: HTX Khiết Tâm, HTX Hiếu Bình, HTX Quỳnh Phúc, HTX Thần Nông. Một số HTX cũng đã xây dựng được thương hiệu sạch, an toàn, như: Thạnh Ðạt, Ðồng Vạn, gạo sạch Khang Việt,…

Bài, ảnh: MINH HẢI
Nguồn tin: baocantho.com.vn