Đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2005

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về chất lượng (AOSC) đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2005.

Để có được kết quả trên, trong hơn hai năm qua, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã xây dựng và chuẩn hoá tất cả quy trình, trang thiết bị chuyên dụng, phòng thí nghiệm, gửi nhân sự học tập kinh nghiệm tại Philippines,… và nộp hồ sơ đề nghị công nhận.

Với việc đạt tiêu chuẩn ISO17025:2005, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước đạt được tiêu chuẩn quốc tế về hiệu chuẩn, đo lường góp phần thực hiện công tác chuẩn hoá chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở y tế theo yêu cầu Chính phủ và Bộ Y tế (Quyết định 316/QĐ-TTg của Thủ tướng và Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế).

Bên cạnh việc phải đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư những trang thiết bị chuyên dùng cho hoạt động hiệu chuẩn, có chứng kiến kỹ thuật viên của Trung tâm đang thực hiện hiệu chuẩn mới thấy được sự đầu tư rất nhiều chuyên môn, công sức và thời gian để có thể hiệu chuẩn một dụng cụ hoặc thiết bị xét nghiệm.

Cụ thể, hiệu chuẩn 1 pipet mất khoảng 4 – 6 giờ liên tục, trong quá trình hiệu chuẩn thì kỹ thuật viên không được rời khỏi phòng nhằm tránh nhiễu động không khí; hiệu chuẩn nhiệt kế mất 3 giờ; tủ lạnh, tủ sấy mất 8 giờ; máy ly tâm mất 9 giờ; tủ an toàn sinh học thì kỹ thuật viên phải đến tận phòng xét nghiệm, thời gian hiệu chuẩn tối thiểu 2 ngày.

Các lĩnh vực hiệu chuẩn mà Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm được công nhận đạt Tiêu chuẩn ISO 17025:2005 bao gồm : (1) Tủ an toàn sinh học (cấp I, II): độ ồn, ánh sáng trắng, tia cực tím, tốc độ gió, hiệu suất lọc, (2) Máy ly tâm, (3) Tủ nhiệt bao gồm: tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp, (4) Nhiệt kế hiển thị số, (5) Nhiệt kế thủy tinh, (6) Pipet piston, (7) Pipet thuỷ tinh, (8) Cân phân tích, cân kỹ thuật (cấp I và II).

Vietq
Nguồn tin: Vietq (tdkhiem)