Nhãn hiệu AMEXLIN

Nhãn hiệu AMEXLIN thuộc sở hữu của Công ty TNHH World Vision chuyên kinh doanh Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc.

Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0283946   

 - Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid ngày: 3/7/2017

- Số đơn: 4-2015-09445

Ngày nộp đơn: 20/04/2015

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ thuộc: Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây trổng; thuốc  - 

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: Công ty TNHH World Vision

 - Tên, địa chỉ người nộp đơn: Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An      

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu hữu trí tuệ (ttngan)