Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN) Lô C02-1 đăng ký nhãn hiệu “DAY GREEN”

Ngày 29.12.2016, Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN) Lô C02-1 đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DAY GREEN”

Mô tả nhãn hiệu:

- Số đơn: 4-2016-42060;

- Ngày nộp đơn: 29.12.2016;

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng;

- Tên, địa chỉ người nộp đơn: Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN) Lô C02-1;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

 

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ptkxuyen)