Nhãn hiệu "VINH DAT" của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH ĐẠT chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch, cát, sỏi, đá).

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 4-0279947 ;

- Ngày nộp đơn: 21.10.2015;

- Số đơn: 4-2015-29147 ;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 17.04.2017;

- Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch, cát, sỏi, đá);

- Màu sắc bảo hộ: Da cam, trắng, đỏ;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH vụ VĨNH ĐẠT (VN) - 212/1 Bến Bạch Đằng, KV1, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

 

 

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)