Nhãn hiệu Thạch dừa Mạnh Phát

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Lẽ (VN) chuyên kinh doanh mua bán: thạch dừa.

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Lẽ (VN) nộp đơn xác lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu vào ngày 25 tháng 04 năm 2015 với số đơn đăng ký 4-2015-10318.

Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Mardid thì là số đăng bạ quốc tế) số: 4-0272341; Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid vào ngày 25 tháng 11 năm 2016; Chuyên kinh doanh mua bán các loại thạch dừa; Tại địa chỉ: 134B, khu phố 2, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp do Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông làm đại diện.

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ntmoanh)