Nhãn hiệu Rượu Đế Phú Lễ

Công ty cổ phần rượu Phú Lễ (VN) chuyên kinh doanh mua bán các loại rượu.

Công ty cổ phần rượu Phú Lễ (VN) nộp đơn xác lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu RƯỢU ĐẾ vào ngày 13 tháng 8 năm 2008 với số đơn đăng ký 4-2008-17396. Màu sắc bảo hộ: đỏ đậm, vàng đậm, trắng

Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Mardid thì là số đăng bạ quốc tế) số: 4-0272786; Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid vào ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Chuyên kinh doanh mua bán các loại rượu; Tại địa chỉ: số 81C Phan Đình Phùng, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp do Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD) làm đại diện. 

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ntmoanh)