Nhãn hiệu MP của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÁT TG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÁT TG chuyên sản xuất con giống thủy sản.

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 4-0279809;

- Ngày nộp đơn: 17.11.2014;

- Số đơn: 4-2014-281;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 14.04.2017;

- Nhóm 31: Con giống thủy sản;

- Màu sắc bảo hộ: Xanh dương, đỏ, trắng;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÁT TG (VN) - 273D/8, Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

 

 

 

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)