Nhãn hiệu CHÀNG TRAI XỨ DỪA

Công ty cổ phần rượu Phú Lễ (VN) chuyên kinh doanh mua bán đồ uống có cồn uống hoa quả có cồn.

Công ty cổ phần rượu Phú Lễ (VN) nộp đơn xác lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu vào ngày 08 tháng 5 năm 2015 với số đơn đăng ký 4-2015-11295

Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Mardid thì là số đăng bạ quốc tế) số: 4-0274358; Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid vào ngày 29 tháng 12 năm 2016; Chuyên kinh doanh mua bán các loại đồ uống có cồn uống hoa quả có cồn; Tại địa chỉ: 456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp do Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt làm đại diện.

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ntmoanh)