Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp


Nội dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các thông tin về chủ đơn đăng ký, tác giả kiểu dáng công nghiệp, tên kiểu dáng, mô tả kiểu dáng, đề nghị về các quyền ưu tiên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như file đính kèm.

Tập tin đính kèm

Huongdan Tokhai KDCN.pdf
Tên Mô tả
Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu d&a...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý...

Hướng dẫn khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký kiểu d...

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp có thể n...

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, th&oc...