Hỗ trợ HTX Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt phát triển thương hiệu

Trong thời gian qua, thông qua các dự án hỗ trợ phát triển thương hiệu, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã góp phần giúp các cá nhân/đơn vị trong đó có Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt.

Là vựa lúa lớn nhất của cả nước, hằng năm, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, đồng bằng sông Cửu Long cung cấp trên 50% sản lượng gạo quốc gia, 90% sản lượng gạo xuất khẩu.Trong đó, TP Cần Thơ là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng với diện tích đất lúa khoảng 88.000ha. Mỗi năm nông dân thành phố sản xuất trên dưới 240.000ha lúa trong 3 vụ, với sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn/năm. Trong đó, có trên 75% là lúa chất lượng cao và lúa thơm đặc sản. Để nâng cao khả năng cạnh tranh cho gạo Cần Thơ, trong những năm qua, thành phố không ngừng đưa ra các chính sách nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, từ việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn để áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ đến việc đưa ra định hướng phát triển gạo nên nền tảng “sạch” và “an toàn”, thành phố còn không ngừng đưa ra các chương trình phát triển cho thương hiệu gạo nói riêng và nông sản nói chung.

Thông qua các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ và hỗ trợ đăng ký xác lập quyền cho các nông sản trên địa bàn của Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, đến nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều nhãn hiệu gạo đã được đăng ký bảo hộ như: Gạo “Trung Thạnh”, “My Hậu”, “Khang Việt”,… trong đó có nhãn hiệu “Gạo sạch Thạnh Đạt” của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt. HTX Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt được thành lập từ tháng 6-2016, có 157 thành viên; trong đó có 10 thành viên trong Hội đồng quản trị. Những năm qua, các thành viên trồng lúa theo tiêu chí sạch trên tổng diện tích 360ha với các giống lúa gạo chủ lực là Ngọc đỏ hương dứa. Được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu hàng hóa vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, Gạo Sạch Thạnh Đạt là một trong những nhãn hiệu tập thể tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu gạo sạch tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, đây là tín hiệu vui, động viên tinh thần bà con xã viên tiếp tục phát triển diện tích trồng lúa theo hướng an toàn.

Mặc dù đã tạo dựng được nền tảng ban đầu cho việc định hình và phát triển thương hiệu nhưng theo đánh giá của HTX Nông nghiệp sạch Thạnh Đạt, trong thời gian qua việc xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu chưa được đẩy mạnh do HTX thiếu vốn đầu tư và đa phần nông dân chưa có kinh nghiệm và kiến thức trong hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu. Do đó, tình hình tiêu thụ sản phẩm vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, chưa mở rộng thị trường và kênh phân phối cũng như chưa tạo dựng được hình ảnh thương hiệu rỏ nét trong tâm trí của người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, nhằm giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo sạch Thạnh Đạt đến với người tiêu dùng trong và ngoài thành phố Cần Thơ, nâng cao chất lượng của sản phẩm, góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông sản, từ đó giúp định vị và phát triển thương hiệu, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của gạo sạch Thạnh Đạt trên thị trường, giúp phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh nói riêng và toàn thành phố Cần Thơ, dự án “Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt” do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện. Dự án tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu thị trường tiêu thụ gạo, trên cơ sở đó đưa ra các công cụ cần thiết hỗ trợ Hợp tác xã khẳng định thương như xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu, hệ thống thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Hy vọng các chương trình hỗ trợ nói chung và chương trình hỗ trợ phát triển thương hiệu nói riêng sẽ mang đến tính hiệu tích cực giúp Hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín, xâm nhập sâu rộng vào thị trường, cải thiện điều kiện kinh tế và đời sống cho nông dân.

Ngọc Hương