Nhãn hiệu TRÍ VIỆT của chủ sở hữu Hồ Thanh Nhanh được cấp giấy chứng nhận vào ngày 07.03.2017

Công ty hiện đang sản xuất nước mắm áac loại

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 4-0277130;

- Ngày nộp đơn: 22.05.2015;

- Số đơn: 4-2015-12847;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 07.03.2017;

- Nhóm 29: Nước mắm các loại.;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CHỒ THANH NHANH (VN) - 378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

- Tên địa chỉ của người đại diện SHCN: CCông ty TNHH môt thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUẬT)

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)