Nhãn hiệu "NG" của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA (VN)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA (VN) chuyên sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 4-0278209 ;

- Ngày nộp đơn: 29.07.2015;

- Số đơn: 4-2015-20156 ;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 22.03.2017;

- Nhóm 03: Mỹ phẩm;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA (VN) - 9/12 Sông Hậu, Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)