Nhãn hiệu kẹo, lạc (kẹo đậu phọng) Danh Hương

Hộ kinh doanh Thành Hương (VN) chuyên kinh doanh mua bán kẹo lạc (kẹo đậu phọng); kẹo các loại.

Hộ kinh doanh Thành Hương (VN) nộp đơn xác lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu OXYvào ngày 12 tháng 3 năm 2015 với số đơn đăng ký 4-0277629.

Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Mardid thì là số đăng bạ quốc tế) số: 4-0277629; Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid vào ngày 14 tháng 3 năm 2017.

Chuyên kinh doanh mua bán các loại kẹo lạc (kẹo đậu phọng); kẹo; Tại địa chỉ: Số 273B Hoàng Lam, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp do  Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY co.,LTD.) làm đại diện.

 

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ntmoanh)