Nhãn hiệu INTEC của CÔNG TY TNHH THÚ Y THỦY SẢN INTEC (VN)

CÔNG TY TNHH THÚ Y THỦY SẢN INTEC (VN) có trụ sở tại 24/11/10 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 4-0277514 ;

- Ngày nộp đơn: 19.06.2015;

- Số đơn: 4-2015-15979;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 13.03.2017;

- Màu sắc bảo hộ: Trắng xanh lá, trắng, vàng;

- Nhóm 31: Thức ăn gia sức, gia cầm và thủy sản. Và nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia sức, gia cầm và thủy sản, thuốc thứ y và thứ y thủy sản, vắc-xin (vaccin), con giống trong ngành chăn nuôi và nuôi trổng thủy sản, chế phẩm sinh học và sản phẩm để xử lý, cải tạo môi trường nuôi trổng thủy sản;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CÔNG TY TNHH THÚ Y THỦY SẢN INTEC (VN) - 24/11/10 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)