CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠN PHÚ NÔNG (VN) đăng ký nhãn hiệu LORANPRO

Nhãn hiệu LORANPRO được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngày 01.03.2017

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:  4-0276943 ;

- Ngày nộp đơn: 01.06.2015;

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 01.03.2017;

- Số đơn: 4-2015-13811;

- Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, các chất kích thích tăng truởng cây trổng; mua bán vật tu nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gổm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tuới; mua bán máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp nhu cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán con giống nhu con giống tốm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trổng nhu giống lứa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật nhu: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trổng, bình phun thuốc trừ sâu; mua bán hàng nông sản; mua bán luơng thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và các chế' phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; mua bán hoa cây cảnh, cây lâu năm; mua bán duợc liệu và hạt giống duợc liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.;

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ NÔNG (VN) - Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phuờng Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

- Tên địa chỉ của người đại diện SHCN: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T
CO.LTD.)

Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (ltnhuong)